Thời tiết hôm nay

LIEN KET WEBSITE

Các Trường trực thuộc

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Giang Minh Cảnh)
  • (Nguyễn Văn Phẩm)

Ảnh ngẫu nhiên

135667933267151_574_5741.jpg Blank_1.gif Blank.gif IMG_2409.jpg IMG_2703.jpg IMG_2145.jpg IMG_1477.jpg IMG_2650.jpg IMG_2623.jpg IMG_2659.jpg IMG_2653.jpg IMG_2631.jpg IMG_2655.jpg IMG_2628.jpg Em_se_lon_len_duoi_mai_truong.mp3 IMG_2547.jpg IMG_2546.jpg IMG_2534.jpg

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QĐ thành lập ban chỉ đạo bồi dưỡng hè năm 2010

QUYẾT ĐỊNH V/v thành lập Ban chỉ đạo bồi dưỡng hè 2010, bồi dưỡng thường xuyên chu kỳ III cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên năm học 2010-2011 Tệp kè theo...

Kế hoạch bồi dưỡng hè năm 2010

UBND HUYỆN THUẬN CHÂU PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số /KH-GD&ĐT Thuận Châu, ngày 20 tháng 06 năm 2010 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý hè năm 2010 Căn cứ Kế hoạch số 336/KH - SGD&ĐT-ĐTBD ngày...

Tài liệu hay cho cán bộ quản lý các trường học

Giới thiệu: Trong lần tập huấn đầu tiên mình đã thấy rất thích bộ sách này. Mong muốn giới thiệu đến các bạn làm quản lý trường học. Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (Support to the Renovation of Education Management-viết tắt là SREM) do Cộng đồng Châu Âu tài trợ. Dự án có nhiệm vụ hỗ trợ Bộ thực hiện đổi mới quản lý giáo dục thông qua việc tăng cường khung pháp lý cho phân cấp quản lý và thực hiện Luật Giáo...

Các văn bản liên quan đến ngành giáo dục

1. Các văn bản giáo dục 2. Văn bản quản lý nhân sự 3. Văn bản cơ sở giáo dục 4. Văn bản cơ sở giao dục khác 5. Văn bản về quản lý học sinh...

Báo cáo ĐH đảng

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO KHÓA XXIII NHIỆM KỲ 2005- 2010 PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ CỦA CHI BỘ PHÒNG GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO KHÓA XXIV NHIỆM KỲ 2010-2015 ...

Giới thiệu phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thuận Châu

Năm học 2009-2010 ngành Giáo dục huyện Thuận Châu tiếp tục phát triển về mạng lưới trường lớp. Toàn huyện hiện có 103 đơn vị trường học và 01 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, trong đó: 30 trường Mầm non, 38 trường Tiểu học, 30 trường THCS, 01 trường PTDT Nội trú; 02 trường THCS và THPT; 02 trường THPT. Năm học 2010-2011 dự kiến phát triển 111 đơn vị trường học gồm:...

Cơ cấu tổ chức

BAN LÃNH ĐẠO *Ông: Nguyễn Xuân Thiều – Trưởng phòng *Ông: Nguyễn Văn Tải – Phó Trưởng phòng *Ông: Nguyễn Quốc Khánh - Phó Trưởng phòng *Ông: Nguyễn Ngọc Quang - Phó Trưởng phòng PHÒNG TỔ CHỨC *Bà: Nguyễn Thị Phương * PHÒNG TÀI VỤ *Ông: Đào Văn Phú *Bà: Lường Phong Lan *Bà: Nguyễn Thị Thu *Bà: Nguyễn Thị Hòa *Ông: Tưởng Duy Long CHUYÊN MÔN *Bà: Đặng Kim Loan-Chuyên môn Mầm non *Ông: Bùi Thọ Toản-Chuyên môn Tiểu học *Bà: Tào Hưng...