Thời tiết hôm nay

LIEN KET WEBSITE

Các Trường trực thuộc

Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Giang Minh Cảnh)
  • (Nguyễn Văn Phẩm)

Ảnh ngẫu nhiên

135667933267151_574_5741.jpg Blank_1.gif Blank.gif IMG_2409.jpg IMG_2703.jpg IMG_2145.jpg IMG_1477.jpg IMG_2650.jpg IMG_2623.jpg IMG_2659.jpg IMG_2653.jpg IMG_2631.jpg IMG_2655.jpg IMG_2628.jpg Em_se_lon_len_duoi_mai_truong.mp3 IMG_2547.jpg IMG_2546.jpg IMG_2534.jpg

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Sắp xếp dữ liệu

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Thuận Châu
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1128 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lò Văn Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tông Cọ
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Duy Thái
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/Eternity89
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cọ Mạ
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Không Gì Cả
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS É Tòng
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Tin học, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 18 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Xuân Thủy
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Pá Lông
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 104 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đỗ Hải Trung
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dohaitrungsl
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Chiềng Ngàm
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 136 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Đức Quang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Muổi Nọi
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lù Văn Khánh
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường Đại học Tây Bắc
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Thị Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chiềng Ly
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Tin học
Điểm số 261 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hoàng Hải Quân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/PTDTBTTHCSCOMA
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cọ Mạ
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hoàng Hải Quân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/manitoguitar
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Cọ Mạ
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 70 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Văn Hán
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Mường Khiêng
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 274 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đinh Ngọc Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bon Phặng
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 691 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cầm Thanh Phương
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS É Tòng
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Toán học, Vật lý
Điểm số 710 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Bạch Văn Pháp
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS É Tòng
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 497 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thế Mạnh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vubichquyen1980
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Co Mạ
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 14857 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Duy Hoan
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoanlacsl
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Mường é
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Điểm số 99 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hà Quốc Toàn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hatoan_chiengbom
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Chiềng Bôm
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 996 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hoạt
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/nhocconbuon86
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tông Cọ
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Đức Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Mường É
Quận/huyện Huyện Thuận Châu
Tỉnh/thành Sơn La
Chuyên môn Lớp 5
Điểm số 4940 (xem chi tiết)